Λεωνίδιο (Τμήμα Β -Σίος)

Χρήσεις Γης

ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ

Παρατηρώντας τον χάρτη, φαίνεται ότι η πλειοψηφία των κτισμάτων του οικισμού είναι κατοικίες.

Εξαίρεση αποτελούν τα κτίρια που βρίσκονται εκατέρωθεν κατά μήκος της επαρχιακής οδού Άστρους – Λεωνιδίου, που είναι ο πιο κεντρικός δρόμος του οικισμού, τα οποία είναι τοπικά καταστήματα λιανικού εμπορίου αφού εκεί παρατηρείται μεγαλύτερη κινητικότητα.

Το Δημαρχείο και η Φάμπρικα Πολιτισμού βρίσκονται στο κέντρο του οικισμού πάνω από το ποτάμι, ενώ τα άλλα κτίρια διοίκησης βρίσκονται συγκεντρωμένα γύρω από την πλατεία της 25ης Μαρτίου, όπου αναπτύσσονται και τα κτίρια πολιτισμού και είναι εύκολα προσβάσιμα.

Πλησιάζοντας προς τον βράχο, οι κατοικίες πυκνώνουν, ενώ στην «καρδιά» του οικισμού παρατηρούμε αρκετά κτίσματα χωρίς χρήση αφού στο πέρασμα των χρόνων εγκαταλείφθηκαν με αποτέλεσμα την ύπαρξη πολλών ερειπίων.

Αρκετά έντονη είναι και η παρουσία των εκκλησιών στον οικισμό, ένα μεγάλο ποσοστό των οποίων επιβιώνει και συντηρείται ακόμα και σήμερα. Τέλος, στην γειτονιά του Κοίλασου έχουμε κάποια κτίσματα τα οποία είναι υπό ανέγερση σε αντίθεση με τις άλλες δύο γειτονιές όπου δεν παρατηρείται αυτό το φαινόμενο.