Λεωνίδιο (Τμήμα Β -Σίος)

Υφιστάμενο Νομοθετικό Πλαίσιο

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Με το προεδρικό διάταγμα 1977 (ΦΕΚ 98δ/2-4-1977) καθορίζονται τα όρια του οικισμού και οι όροι δόμησης που συμπεριέλαβαν και το εντός σχεδίου τμήμα. Στο ίδιο διάταγμα καθορίζονται και τα υποχρεωτικά μορφολογικά στοιχεία των κτιρίων.  

Με το προεδρικό διάταγμα  594 Δ/78 το Λεωνίδιο χαρακτηρίζεται παραδοσιακός οικισμός και οι διατάξεις αυτού συμπληρώνουν αυτές του προηγουμένου. Τέλος με την υπ΄αριθμόν ΥΠΠΟΤ/Δ.Ν.Σ.Α.Κ./63341/1416/1-10-2010 απόφαση υπουργού που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 451//Α.Α.Π/27-10-2010,το Λεωνίδιο χαρακτηρίζεται ιστορικός οικισμός.