Τρικέρι

Πλατεία Αγ. Τριάδας

Κάτοψη Πλατείας Όψη προς την εκκλησίαΌψη προς τα σπίτια της πλατείαςοπτική φυγή από πλατείαΠράσινο στην πλατείαΘέα από την πλαετείαΠλακόστρωση πλατείαςΠλατεία

Η πλατεία Αγίας Τριάδας είναι η κεντρική πλατεία του Τρικερίου, και το ψηλότερο σημείο του οικισμού. Αποτελεί τον πυρήνα του χωριού αφού από αυτό το σημείο άρχισε να δημιουργείται ο οικισμός.  Τα πρώτα σπίτια που έγιναν είναι αυτά που βρίσκονται γύρω από την πλατεία και είναι σε άμεση σχέση με αυτήν. Μεταγενέστερα τα περισσότερα από αυτά έχουν αντικατασταθεί ή δεχθει επεμβάσεις. Στο δυτικό τμήμα της πλατείας υπάρχει ένας χώρος πρασίνου ο οποίος βρίσκεται σε άμεση σχέση με αυτήν ως προέκταση της.  Χαρακτηριστικό είναι επίσης ένα μικρό υπερυψωμένο πλάτωμα το οποίο προσφέρει θέα προς τη θάλασσα.

Η πλατεία φαίνεται να είναι το γεωγραφικό κέντρο του χωριού, εντούτοις δεν αποτελεί και το κοινωνικό κέντρο του. Γίνετα αντιληπτὀ πως παρόλο που αποτελείται από μεγάλο ελεύθερο χώρο, δεν εκμεταλλεύεται αρκετά από τους κατοίκους. Διασπιστώσαμε ότι δεν χρησιμοποιείται σαν χώρος συναναστροφής παρά μόνο όταν λειτουργεί ο Ναός, παρόλο που η θέα προς τη θάλασσα που προσφέρει είναι μοναδικής αξίας. Ο κύριος λόγος που θεωρούμε ότι η πλατεία δεν είναι ταυτισμένη με το κοινωνικό κέντρο οφείλεται κυρίως στο ότι δεν υπαρχουν γύρω άλλες χρήσεις πέραν της κατοικίας. Σήμερα το ρόλο της κεντρικής πλατείας τον κατέχει η πλατεία Αγίου Νικολάου, στην οποία έχουν πρόσβαση τα μηχανοκίνητα οχήματα. Σε αντίθεση η πλατεία της Αγίας Τριάδας, δεν προσφέρει πρόσβαση με μηχανοκίνητα οχήματα. Οι δρόμοι που οδηγούν σε αυτήν, ακτινωτοί καθώς είναι, έχουν μεγάλη υψομετρική διαφόρα και έχουν σκαλιά.