Τρικέρι

Υλικότητα Δρόμων

Χάρτης ΥλικότηταςΠλακόστρωση με σχιστόπλακες(φωτογραφία 1)Πλακόστρωση με λίθους (φωτογραφία 2)Πλακόστρωση με ιδιαίτερη διαμόρφωση (φωτογραφια 3)Καλντερίμι (φωτογραφία 4)Καλντερίμι(φωτογραφία 5)Ασφαλτος στον περιφεριακό δρόμο(φωτογραφία 6)

Ο παραπάνω χάρτης είναι μια καταγραφή την υλικών των επιστρώσεων των δρόμων. Συνηθέστερη φαίνεται να είναι η πλακόστρωση με σχιστόπλακες. Υπάρχουν και δρόμοι με πλακωστρώσεις με λίθους μικρότερης επεξεργασίας αλλά και δρόμοι με πλακώστρωση με ιδιαίτερη διαμόρφωση.(φωτογραφία 1,2 και 3 αντίστοιχα) Είναι οι δρόμοι με την μεγαλύτερη κυκλοφορία πεζών και σε κάποιους ακομη κι αυτοκινήτων. Στις περιπτώσεις που η διαμόρφωση ειναι περισσότερο φυσική και η παρεμβαση του ανθρώπου ειναι μικρότερη, θεωρήσαμε πως είναι δρόμοι προγεννέσστεροι και χαρακτηρίστηκαν καλντερίμια.(φωτογραφία 4 και 5) Τέλος υπάρχουν και λιγότεροι  δρόμοι στο νεότερο ίσως τμήμα του οικισμού που είναι στρωμένοι με άσφαλτο και άρα σχετικά σύγχρονοι.(φωτογραφία 6)