Τρικέρι

Πλατείες - Πλατώματα - Δίκτυο Δρόμων

Χάρτης Πλατειών - Πλατωμάτων - Δρόμων

Στο κομμάτι του οικισμού που μελετήσαμε τα καλντερίμια διαμορφώνονται κυρίως από τις όψεις των σπιτιών και των μαντρών, γι΄ αυτό το πλάτος τους αυξομειώνεται συνεχώς.  Έτσι παρατηρείται μια ισορροπία ανάμεσα στα στενά καλντερίμια και στα πλατώματα που δημιουργούνται.  Η εναλλαγή αυτή συμβάλλει στη διαμόρφωση του γραφικού χαρακτήρα του χωριού και στην ευχάριστη αίσθηση που αφήνει στον διαβάτη.