Τρικέρι

Εγκάρσιες Τομές Δρόμων

Οι εγκάρσιες τομές στους δρόμους του οικισμού αποτελούν  βασικό μέρος της μελέτης για την αντίληψη της σχέσης του πλάτους των δρόμων και του ύψους των κτισμάτων. Διαπιστώσαμε ότι στον οικισμό μας το πλάτος των δρόμων διαφοροποιείται αρκετα. Γίνεται αντιληπτό ότι οι δρόμοι  που αποτελούν τον δακτύλιο έχουν ορισμένα πολύ στενά σημεία. Το αίσθημα αυτό εντίνεται όταν τα μετωπικά κτίρια έχουν πολύ μεγάλο ύψος, πράγμα που συναντάμε συχνά στον οικισμό μας. Σε αντίθεση με τους υπόλοιπους δακτύλιους ο περιφεριακός δρόμος έχει πολύ μεγάλο πλάτος, αυτό οφείλεται κυρίως στην μετάβαση μηχανοκίνητων οχημάτων. Όσον αφορά τους ακτινωτούς δρόμους, είναι χαρακτηριστική η μεγάλη υψομετρική διαφορά που έχουν, αφού αρχίζουν από το ψηλότερο σημείο του χωριού και καταλήγουν στον περιφεριακό δρόμο.

Θέση Εγκάρσιων Τομών