Τρικέρι

Σχέση Οικισμού με Πράσινο

Χάρτης Πρασίνουπράσινο σε αυλή

Ο χάρτης αυτός έγινε με στόχο να διαπιστώσουμε τη σχέση του οικισμού μας με το πράσινο, είτε αυτὀ είναι ιδιωτικό είτε είναι δημόσιο. Ως πηλιορείτικος οικισμός δεν μπορεί παρά να περιβάλλεται από εκτάσεις πρασίνου. Όσον αφορά όμως το πράσινο που βρίσκεται μέσα στο οικισμό και στο τμήμα το οποίο μελετήσαμε διακρίναμε ότι στα πυκνωκατοικημένα μέρη υπερισχύει ο δομημένος χώρος.  Ακόμα και αυτά που έχουν αυλή πολλές φορές δεν έχουν φύτευση αφού η αυλή τους αποτελείται από σκληρό υλικό και όχι χώμα. Αυτό γίνεται εντόνως αισθητό στον πρώτο δακτύλιο και στο δυτικό τμήμα του οικισμου. Σε άλλα μέρη του οικισμού, κατά κύριο λόγο όσο απομακρυνόμαστε από τον κεντρικό πυρήνα, διαπιστώνουμε ότι οι αυλές ως επί των πλείστων έχουν μερική ή ολική φύτευση. Η αραιή δόμηση όλου του νότιου τμήματος, η οποία περιορίζεται περιμετρικά μεγάλων εκτάσεων γης έχει σαν αποτέλεσμα να προκύπτουν αρκετά μεγάλοι χώροι δημόσιου πρασίνου.