Λαγκάδια (Τμήμα Γ)

Νερόμυλος

Ο νερόμυλος σε λειτουργία.ΠλυσταριόΗ ροή του νερού που λειτουργεί το μύλο.Η ζεστή φιλοξενία του ηλικιωμένου ζευγαριού.

Νερόμυλος

 

Σε απόσταση τριών περίπου χιλιομέτρων από το κέντρο του χωριού βρίσκεται ένας παραδοσιακός πέτρινος νερόμυλος. Λειτουργούσε και αποτελούσε σημαντικό κοινωνικό πυρήνα της περιοχής από την αρχή του προηγούμενου αιώνα για πενήντα περίπου. Εκμεταλλευόμενος  την ορμητική ροή του ποταμού και δημιουργώντας τεχνητούς καταρράχτες λειτουργούσε ένας νερόμυλος και ένας  χώρος  για  το πλύσιμο των ρούχων.Είναι εξ ολοκλήρου πέτρινος και θεμελιώνεται  σε  φυσικό βράχο.Ακόμα και σήμερα παρόλο που ο νερόμυλος  έχει απαξιωθεί και  δεν υπάρχει ζήτηση λειτουργεί  κανονικά  και  χρησιμοποιείται για προσωπική χρήση του ηλικιωμένου ζευγαριού που ζει ακόμα εκεί .