Λαγκάδια (Τμήμα Γ)

Βαθμός Αλλοίωσης

Ο οικισμός των Λαγκαδίων έχει δεχτεί αρκετές επεμβάσεις στα ήδη υπάρχοντα κτίρια, ενώ έχουν χτιστεί και πολλά νέα με οπλισμένο σκυρόδεμα, τα οποία αλλοιώνουν τον αρχιτεκτονικό χαρακτήρα και τον παραδοσιακό τρόπο δόμησης του οικισμού. Ορισμένες από αυτές τις επεμβάσεις είναι αναστρέψιμες, ενώ άλλες είναι μη αναστρέψιμες και προκαλούν μεγάλη αλλοίωση στην εικόνα του οικισμού. Τα κτίρια, τα οποία είναι αναλλοίωτα είναι πλέον πολύ λίγα και τα περισσότερα από αυτά είναι ερείπια.

Οι επεμβάσεις στα κτίρια αφορούν κυρίως τα ανοίγματα, την αλλαγή του συνολικού όγκου με προσθαφαιρέσεις, την αλλαγή των βασικών υλικών, την ενίσχυση του φέροντος οργανισμού με οπλισμένο σκυρόδεμα, την αλλαγή στέγης και τα επιχρίσματα.

Οι πιο συνήθεις επεμβάσεις στα ανοίγματα είναι η αντικατάσταση των παραδοσιακών ξύλινων κουφωμάτων με σύγχρονα, το μπάζωμα των ανοιγμάτων και η αλλαγή των αναλογιών τους. Οι δύο πρώτες προκαλούν ήπια αλλοίωση στον οικισμό γιατί διατηρούν το βασικό τρόπο δόμησης σε αντίθεση με την τρίτη.

Στα Λαγκάδια, ιδιαίτερα σε κάποιες περιοχές, παρατηρούνται συχνά προσθήκες όγκων στο αρχικό κτίριο, οι οποίες συνήθως κατασκευάζονται από οπλισμένο σκυρόδεμα, και αλλάζουν τη συνολική το διάταξη. Οι επεμβάσεις αυτές αλλοιώνουν σε μεγάλο βαθμό τον αρχιτεκτονικό χαρακτήρα του οικισμού.

Για λόγους κυρίως λειτουργικούς, αλλά και οικονομικούς, σε πολλά τμήματα των κτιρίων προστίθενται διαφορετικά υλικά από τα παραδοσιακά ξύλο και πέτρα είτε αντικαθίστανται. Τα υλικά αυτά είναι συνήθως οπλισμένο σκυρόδεμα, μέταλλο, τούβλο, τσιμεντόλιθοι και γυαλί. Στις περισσότερες περιπτώσεις που παρατηρείται αλλαγή υλικών είναι στην αντικατάσταση κουφωμάτων και στην ενίσχυση του φέροντος οργανισμού. Τα υλικά αυτά όταν χρησιμοποιούνται με μέτρο και χωρίς να επηρεάζουν τις αναλογίες των κτιρίων προκαλούν ήπια αλλοίωση στον οικισμό.

Σε πολλές περιπτώσεις λόγω της παλαιότητας των κτιρίων είναι απαραίτητη η ενίσχυση του φέροντος οργανισμού με οπλισμένο σκυρόδεμα ή η αντικατάσταση κάποιων τμημάτων, όπως οι ξύλινοι εξώστες. Επίσης, συχνά παρατηρείται προσθήκη σενάζ στη στέγη και στα ανοίγματα, αντικατάσταση των πέτρινων τόξων των παραθύρων με μαρμάρινα, καθώς και μεταλλικά φουρούσια, για επιπλέον στήριξη στους ήδη υπάρχοντες εξώστες. Οι επεμβάσεις αυτές είναι από τις συνηθέστερες και τις περισσότερες φορές προκαλούν ήπιες αλλοιώσεις όταν διατηρούν τις βασικές αναλογίες και τεχνικές δόμησης.

Σε πολλά κτίρια για λόγους στατικότητας έχουν αντικατασταθεί οι παραδοσιακές ξύλινες στέγες με πλάκες από οπλισμένο σκυρόδεμα ή κατασκευές από τσίγκο, αλλοιώνοντας την παραδοσιακή αρχιτεκτονική του οικισμού.

Σε μερικές περιπτώσεις τα κτίρια έχουν σοβατιστεί ή έχουν βαφτεί εξωτερικά καλύπτοντας έτσι το δομικό υλικό, το οποίο είναι η πέτρα. Συχνή, επίσης, είναι η τεχνική της αρμολόγησης με χρήση τσιμεντοκονίας. Οι επεμβάσεις αυτές δημιουργούν μία λανθάνουσα εικόνα για τον τρόπο κατασκευής αυτών των κτιρίων. 

Βαθμός αλλοίωσης
Βαθμός αλλοίωσης
Χρήση σύγχρονων μεταλλικών κουφωμάτων
Χρήση σύγχρονων μεταλλικών κουφωμάτων
Προσθήκη όγκου από οπλισμένο σκυρόδεμα
Προσθήκη όγκου από οπλισμένο σκυρόδεμα
Κλίμακα από οπλισμένο σκυρόδεμα, προσθήκη από τούβλο και πλάκα από οπλισμένο σκυρόδεμα
Κλίμακα από οπλισμένο σκυρόδεμα, προσθήκη από τούβλο και πλάκα από οπλισμένο σκυρόδεμα
Αντικατάσταση ξύλινων γεισιπόδων  με μεταλλικούς
Αντικατάσταση ξύλινων γεισιπόδων με μεταλλικούς
Σύγχρονο κτίριο εξ ολοκλήρου από οπλισμένο σκυρόδεμα, το οποίο αλλοιώνει σε μεγάλο βαθμό τον αρχιτεκτονικό χαρακτήρα του οικισμού
Σύγχρονο κτίριο εξ ολοκλήρου από οπλισμένο σκυρόδεμα, το οποίο αλλοιώνει σε μεγάλο βαθμό τον αρχιτεκτονικό χαρακτήρα του οικισμού
Σοβάτισμα της λιθοδομής
Σοβάτισμα της λιθοδομής