Λαγκάδια (Τμήμα Γ)

Κτίριο 15

Κάτοψη 1ης στάθμης Κάτοψη 2ης στάθμης Ανατολική Όψη Δυτική ΌψηΝότια ΌψηΝοτιοανατολική ΆποψηΑνατολική ΌψηΔυτική ΌψηΆποψη αυλής

Κτίριο 15

Πρόκειται για πέτρινο κτίριο – κλασικό μακρινάρι, με είσοδο από τη μέση της μεγάλης πλευράς – που βρίσκεται σε επίπεδο έδαφος και αναπτύσσεται σε 2 ορόφους. Η είσοδος στο οικόπεδο γίνεται με σκάλα που οδηγεί κάτω από το επίπεδο του δρόμου, σε μία αυλή που βρίσκεται στα βορειοανατολικά. Η δεύτερη στάθμη, που αποτελεί και την κύρια κατοικία, έχει αναλογίες περίπου 1:2. Φαίνεται να είχε τριμερή λειτουργική διάρθρωση και η είσοδος γίνεται με σκάλα από την κύρια αυλή. Μία αυλή σε χαμηλότερο επίπεδο, μεγαλύτερη της προηγούμενης, χρησιμοποιείται για την είσοδο στην πρώτη στάθμη, η οποία είχε βοηθητικό χαρακτήρα. Παρουσιάζει ανοίγματα προς όλες τις κατευθύνσεις, εκτός της βόρειας πλευράς. Αξίζει να σημειωθεί ότι το βόρειο κομμάτι του κτιρίου ενδέχεται να είναι μεταγενέστερο του υπολοίπου, λόγω της περίεργης καμπής στην κάτοψη και της διαφορετικότητας των υλικών. Τέλος το παραπάνω παραδοσιακό κτίριο στεγάζεται με τρίριχτη στέγη.