Λαγκάδια (Τμήμα Γ)

Κατάσταση Διατήρησης

Η κατάσταση διατήρησης των κτισμάτων ποικίλει ανάλογα με τις διάφορες περιοχές του οικισμού. Τα περισσότερα κτίρια, τα οποία είναι καλά διατηρημένα, είναι κυρίως σύγχρονα και συγκεκριμένα κατοικίες ή κτίρια εμπορικής χρήσης και εστίασης, τα οποία χρησιμοποιούνται καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τα υπόλοιπα έχουν υποστεί αρκετές φθορές, ενώ πολλά είναι εντελώς κατεστραμμένα και ερείπια. Η γενική εικόνα του οικισμού, ειδικά σε μη τουριστική περίοδο, δίνει την εντύπωση της εγκατάλειψης. 

Φθορές στους εσωτερικούς τοίχους από υγρασία
Φθορές στους εσωτερικούς τοίχους από υγρασία
Τμήμα πέτρινου τοίχου που έχει καταρρεύσει
Τμήμα πέτρινου τοίχου που έχει καταρρεύσει
Ερείπιο όπου φαίνεται το παραδοσιακό κούφωμα
Ερείπιο όπου φαίνεται το παραδοσιακό κούφωμα
Κτίριο που έχει υποστεί αρκετές φθορές και επεμβάσεις, ενώ η στέγη του έχει καταρρεύσει εντελώς
Κτίριο που έχει υποστεί αρκετές φθορές και επεμβάσεις, ενώ η στέγη του έχει καταρρεύσει εντελώς
Φθορές στα ξύλινα κουφώματα, ενώ οι λίθινοι τοίχοι έχουν ελάχιστες φθορές
Φθορές στα ξύλινα κουφώματα, ενώ οι λίθινοι τοίχοι έχουν ελάχιστες φθορές
Πλήρης κατάρρευση της ξύλινης στέγης
Πλήρης κατάρρευση της ξύλινης στέγης