Λεωνίδιο (Τμήμα Β -Σίος)

Συγκριτικός Πίνακας

Στη γειτονιά της Σίου, ένας από τους επικρατέστερους τύπους κτισμάτων είναι το ορθογωνικού σχήματος δίπατο, το οποίο αποτελεί τη μετεξέλιξη του καλυβιού, ορθογωνικού σχήματος μονώροφο. Διατάσσεται είτε σε οριζόντιο είτε σε κεκλιμένο έδαφος και το ισόγειο του είναι ενιαίος θολωτός χώρος, που είχε αποθηκευτική χρήση ή χρήση στέγασης των ζώων.

Αντίθετα, ο όροφος διαχωρίζεται από εσωτερικό τοίχο συνήθως σε δυο χώρους όπου διατάσσονται οι χώροι διημερεύσεις. Χαρακτηριστικό για τον συγκεκριμένο τύπο είναι ο εξώστης που προεξέχει από το περίγραμμα της κάτοψης του κτίσματα και στεγάζεται πάνω σε κάμαρα στην επιμήκη πλευρά του, απ όπου γίνεται και η είσοδος.

Επιπρόσθετα συναντάται ο τύπος γάμμα , χαρακτηριστικός για το Λεωνίδιο, όπου προστίθεται στο ορθογωνικό σχήμα ένα δωμάτιο . Το ισόγειο και σε αυτόν τον τύπο είναι θολωτό και παλαιότερα είχε αποθηκευτική χρήση και στέγασης των ζώων. Η επικοινωνία των δυο ορόφων επιτυγχάνεται μέσω ξύλινης σκάλας , ενώ στον όροφο περιλαμβάνονται οι χρήσεις των ορόφων.

Ένα είδος γάμμα είναι και ο τύπος του αρχοντικού με το σκέλος γ να προεξέχει από την ευθεία του εξώστη.

Παράλληλα τα κτήρια των παραπάνω τύπων αναπτύσσονταν και καθ ύψος για λόγους αμυντικούς και για την εξασφάλιση περισσότερων δωματίων , γνωστά ως τα πυργόσπιτα .

Τέλος, συναντάμε αρκετά νεοκλασικά που έχουν ορθογώνια κάτοψη και είναι είτε διώροφα είτε τριώροφα.