Λεωνίδιο (Τμήμα Γ -Κοίλασο)

Γενική Παθολογία Κτισμάτων

Ρηγμάτωση τοιχοποιίαςΔισχρωμία της τοιχοποιίας λόγω υγρασίαςΦθορά στη φέρουσα τοιχοποία και στο κούφωμα Φθορά- Υποχώρηση επιχρίσματοςΕρπυσμός ξύλινου πρεκιού λόγω φορτίωνΦθορά- Υποχώρηση επιχρίσματοςΒλάβη-Σπάσιμο του φύλλου του παραθύρουΚατάρρευση τμήματος στέγηςΚατάρρευση καμινάδας στέγηςΣήψη της δοκού ξύλινου πατώματοςΠαθολογία ερειπίουΠαθολογία ερειπίου

Ρηγμάτωση- Κατάρρευση τοιχοποιίας:

Αρκετά είναι κτίσματα στο Κοίλασο, στα οποία εντοπίζεται ρηγμάτωση των τοιχοποιών τους. Αυτή εμφανίζεται, αρχικά, σε ένα τμήμα της κατασκευής και σταδιακά επεκτείνεται σε όλη την όψη με αποτέλεσμα τη κατάρρευση.

 

Πιθανά αίτια που προκαλούν το παραπάνω φαινόμενο είναι:

α. Αστοχία παραλαβής των κατακόρυφων φορτίων

β. Η κακή σύνδεση των παρειών του κτίσματος (λίθοι και συνδετικό κονίαμα χαμηλής φέρουσας ικανότητας)

γ. Ο Σεισμός

 

Παράλληλα, εντοπίζεται υγρασία, η οποία οδηγεί σε φούσκωμα και αλλαγή στο χρώμα της φέρουσας κατασκευής, εξαιτίας των καιρικών συνθηκών (βροχοπτώσεις, χαμηλή θερμοκρασία κλπ).

 

 

Φθορά επιχρίσματος των τοιχοποιιών:

Στα παραδοσιακά σπίτια παρατηρείται φθορά του επιχρίσματος, τόσο των εξωτερικών, όσο και των εσωτερικών επιφανειών της λιθοδομής. Σε πολλές περιπτώσεις, λοιπόν, εκτείθενται η ξυλοδεσιά ή η φέρουσα λίθινη κατασκευή κάτω από το φθαρμένο κονίαμα. Το γεγονός αυτό οφείλεται σε καιρικές συνθήκες, καθώς και σε παραμέληση της κατασκευής.

 

 

Φθορά στέγης:

Αρκετά συχνό φαινόμενο σε παραδοσιακούς οικισμούς αποτελεί η φθορά των στεγών. Σε αυτές εντοπίζονται βλάβες, τόσο στο σκελετό τους, όσο και στη κάλυψή τους.

Αναλυτικότερα, ως προς το σκελετό παρατηρείται μερική αστοχία, όπως κατάρρευση ενός τμήματός του, το οποίο οφείλεται σε ανεπαρκή παραλαβή και μεταφορά των φορτιών.

Επίσης, παρατηρείται αποκόλληση και μετατόπιση των κεραμιδιών της στέγης. Κύρια αιτία του είναι η κακή συντήρηση του κτίσματος.

Τέλος, εμφανίζεται κατάρρευση στεγών, λόγω αδυναμίας σκελετού να στηρίξει τη κατασκευή.

 

 

Βλάβες ανοιγμάτων- κουφωμάτων:

Σχετικά με τα ανοίγματα εντοπίζονται ρηγματώσεις στο πρέκι, στην ποδιά ή στις περιμετρικές άκρες. Αυτό οφείλεται σε υλικά κακών προδιαγραφών (λανθασμένη λάξευση λίθων, ανίσχυρο συνδετικό κονίαμα κλπ). Επομένως, υπάρχει αδυναμία παραλαβής των φορτίων της κατασκευής.

 

Ως προς τα κουφώματα, καθώς είναι ξύλινης κατασκευής, συναντάμε φθορές στο υλικό κατασκευής (σπασμένες κάσες, σάπισμα κλπ), τα οποία είναι απόρροια φυσικών,κλιματικών δεδομένων, ανεπαρκούς συντήρησης, καθώς και επίδρασης εντόμων και μικροοργανισμών.

 

 

Φθορές πατωμάτων:

Στο Κοίλασο, σε πολλές περιπτώσεις συναντάμε ξύλινα πατώματα, δομημένα με τέτοιο τρόπο, ώστε να λειτουργούν διαφραγματικά και να μεταβιβάζουν τα φορτία στις φέρουσες λιθοδομές. Σε κάθε περίπτωση, εντοπίζονται φθορές στο ξύλο. Πιο συγκεκριμένα, παρατηρείται υγρασία, η οποία έχει ως αποτέλεσμα τη σήψη του υλικού. Επίσης, τα σχετικά υψηλά επίπεδα υγρασίας μέσα στη δοκό, εκτός από μείωση της μηχανικής αντοχής, οδηγούν στη δημιουργία εντόμων ή μικροοργανισμών. Αυτά τρέφονται από το ξύλο, με αποτέλεσμα τη μείωση της διατομής του.