Πιτροφός

O Δρόμος του νερού

Χάρτης Ύδρευσης - ΆδρευσηςΣημείο εκτροπής νερού με την πέτραΔίκτυο άρδρευσηςΔεξαμενή αποθήκευσης νερού του οικισμούΔίκτυο ύδρευσης

Στον οικισμό για την μεταφορά του νερού στις οικίες λειτουργεί ένα δίκτυο ύδρευσης - άδρευσης.

Στο πιο υψηλό σημείο του οικισμού υπάρχει μία τεράστια δεξαμενή η οποία συγκεντρώνει το νερό και στην συνέχεια το μεταφέρει στις κρήνες από τις οποίες πηγαινεί στο ορατό σύστημα ύδρευσης που κυριώς επεκτείνεται στα πλαϊνά σημεία των δρόμων και των μονοπατιών.

Σε πολλά κτήρια υπάρχει μια δευτερεύουσα δεξαμενή η οποία συγκεντρώνει και αποθηκευεί το νερό για μελλοντικές χρήσεις.

Η ροή του νερού πολλές φορές καθορίζεται και με την τοποθέτηση πετρών για την διέλευση του από συγκεκριμένα σημεία όπως φαίνεται και στις παραπάνω εικόνες.

Σε αρκετές περιπτώσες το δίκτυο της ύδρευσης υπήρχε στην μία πλευρά των δρόμων και της άδρευσης στην άλλη πλευρά.