Πιτροφός

Υφιστάμενο Νομοθετικό Πλαίσιο

Το ΦΕΚ που καθορίζει την ισχύουσα νομοθεσία στον οικισμόΤο ΦΕΚ που καθορίζει την ισχύουσα νομοθεσία στον οικισμό

Σχετικά με την νομοθεσία η μέγιστη κάλυψη ειναι 60% και το κάθε οικόπεδο μπορεί να είναι το πολύ  400τμ, σε διαφορετική περίπτωση γίνεται κατάτμηση.

Ο συντελεστής δόμησης σύμφωνα με το ΦΕΚ 181Δ85 είναι:

Για τα πρώτα 100τμ: 1, για τα επόμενα 100τμ: 0,8, τα επόμενα 100τμ: 0,6...