Πιτροφός

Πιτροφός
Ακαδημαϊκό Έτος: 
2016-17
Σπουδαστές: 
Γκουτζούπας Στέφανος
Δάβαρης Ιωάννης
Κομβούτης Στέφανος
Κωτσοπούλου Μαρία
Μπάμπης Άγγελος
Πλάκου Ρίγκερς
Φιλίππογλου Κωνσταντίνος
Χατζάκη Κλειώ- Γεωργία
Hoppe Senta
Thenot Clementine
Διδάσκοντες: 
Κωνσταντινίδου Έλενα
Τσακανίκα Ελευθερία