Πιτροφός

Περιγραφή Τοπικού Δομικού Συστήματος 1

τομή στο κτίριο 4 που δείχνει το εκφορικό σύστημαεκφορικό σύστημαΧάρτης με τα κτίσματα του οικισμού στα οποία υπάρχει το εκφορικό σύστημα

Αυτό το δομικό σύστημα συναντάται πιο σπάνια και κυρίως σε πιο παλιά κτίρια όπως φαίνεται και στον χάρτη. Κύριο χαρακτηριστικό του είναι ότι δεν χρησιμοποιούνται καθόλου ξύλινα δοκάρια αλλά η στήριξη γίνεται αποκλειστικά με πέτρες ενώ οι φέροντες τοίχοι παχαίνουν προς τα πάνω.