Πιτροφός

Γενική Εικόνα - Σχέση με το Φυσικό Περιβάλλον

Σκίτσο που δείχνει την πυκνότητα δόμησηςΣυνολική τομή του οικισμού στον άξονα ανατολής-δύσης
Σκίτσο οικισμού - σχέση με το περιβάλλονΜακρινή φωτογραφία ολόκληρου του οικισμού

Πρόκειται για μεσόγειο χωριό με μεγάλες για τα δεδομένα της Άνδρου επίπεδες οροπεδιακές εκτάσεις αλλά και πολλές απόκρημνες πλαγιές. Η πλούσια βλάστηση είναι από τα κύρια χαρακτηριστικά του, καθώς επίσης και οι πολλές διάσπαρτες πηγές του, που αναβλύζουν καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.