Πιτροφός

Δίκτυο δρόμων - μονοπατιών

Χάρτης δικτύου δρόμων - μονοπατιώνδιατηρημένο παλιό μονοπάτι

Το οδικό δίκτυο που διατρέχει τον οικισμό αποτελείται από κύριους οδικούς άξονες και δευτερεύοντες (μονοπάτια). Υπάρχουν 4 κύριοι ασφαλτοστρωμένοι οδικοί άξονες, από δύο σε κάθε τμήμα του οικισμού. Τα μονοπάτια του οικισμού είναι πολυάριθμα και αναπτύσσονται κλιμακωτά. Είναι κατασκευασμένα από λίθινες πλάκες, ενώ η πλειοψηφία τους έχουν δεχθεί επεμβάσεις με τσιμέντο. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι κύριοι δρόμοι κινούνται παράλληλα πρός τις υψομετρικές γραμμές, ενώ τα μονοπάτια κάθετα. Το πεζοπορικό μονοπάτι 9 αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου δικτύου μονοπατιών με ιδιαίτερο φυσικό κάλλος που αναπτύσσονται σε όλη την Άνδρο.