Πιτροφός

Πληθυσμιακά Στοιχεία, Οικονομικές και Παραγωγικές Δραστηριότητες

Παλιό αλώνι στον Άνω ΠιτροφόΠαραδοσιακά πεζούλια για καλλιέργειες

Ο πληθυσμός παλαιότερα είχε φτάσει μέχρι και 648 κατοίκους (1928) ενώ σήμερα βρίσκεται στους 305(απογραφή 2001). Από το 1960 και μετά μειώθηκε όταν αποχώρησαν οι κάτοικοι για εργασία είτε στην χώρα είτε σε άλλες πόλεις.Ο μέσος όρος ηλικίας είναι 50 έτη ενώ υπάρχει ελάχιστη προέλευση τουριστών κατά την περίοδο του καλοκαιριού. 

Ο χαρακτήρας του οικισμού είναι αγροτικός. Η οικονομία στηρίζεται κυρίως σε οικοδομικές και χειρωνακτικές εργασίες (κυρίως στη πόλη), ενώ στον οικισμό αρκούνται σε γεωργικές και κτηνοτροφικές ασχολίες σε μικρό βαθμό. Στον οικισμό υπάρχει ένα καφενείο ένα μουσείο(ελιάς) και ένα σχολείο που δεν λειτουργεί ενώ οι χρήσεις γης αφορούν κυρίως την κατοίκηση.

Κύρια προϊόντα του χωριού είναι λάδι, σταφύλια, κρασί και δημητριακά.