Πιτροφός

Ιδιωτικοί Ελεύθεροι Χώροι - Αυλές

Οι αυλές των σπιτιών απομονώνονται και διαχωρίζονται από τον δημόσιο χώρο μέσω χαμηλών πέτρινων τοίχων που έχουν φτιαχτεί με συγκεκριμένο δομικό σύστημα συνήθως χωρίς κονίαμα (ξερολιθιές). Για αυτόν τον σκοπό χρησιμοποιούνται εναλλάξ μία όρθια σχιστόπλακα και ένα ντουβάρι από οριζόντιες σχιστόπλακες προκειμένου να εξοικονομηθεί υλικό και να γλιτώσουν εργασία. Η πρόσβαση στις αυλές γίνεται συνήθως μέσα από μια ξύλινη χαμηλή πορτούλα  ή και πιο ψηλή προσαρμοσμένη στον τοίχο που προαναφέρθηκε.