Πιτροφός

Αντιπροσωπευτικοί Τύποι

Πίνακας χαρακτηριστικών τύπων κτιρίων του οικισμούΤύπος Α, κτίριο 1Τύπος Β, κτίριο 2Τύπος Γ, κτίριο 12Τύπος Δ (Δβ), Κτίριο 7Τύπος Ε, κτίριο 13

Στον οικισμό του Πιτροφού υπάρχουν αρκετοί διαφορετικοί τύποι κατόψεων με πέντε όμως να είναι οι επικρατέστεροι. Οι πέντε τύποι που προκύπτουν είναι οι εξής:

Α) Ο α΄ τύπος είναι οι σύνθετες κατόψεις. Πρόκειται ουσιαστκά για πολλούς όγκους (ορθογώνια και τετράγωνα κυρίως) – δωμάτια που ενώνοντα μεταξύ τους και δημιουργούν μια περίπλοκη κάτοψη. Συνήθως κάποια δωμάτια αποτελούσαν την κατοικία και κάποια άλλα χρησιμοποιούνταν για την στέγαση των ζώων.

Β) Ο β’ τύπος είναι μια κάτοψη ορθογώνιας ή τετράγωνης μορφής που χωρίζεται σε δύο μέρη με έναν τοίχο όπως φαίνεται παραπάνω. Συνήθως αποτελεί μια κατοικία 2-3 δωματίων.

Γ) Ο γ’ τύπος έχει ως βάση έναν τετράγωνο χώρο και έναν χώρο σε σχήμα τεταρτοκύκλιου. Αυτός ο τύποσ μπορεί να βρεθεί αποτελούμενος μόνο από αυτούς τους δύο χώρους αλλά και από άλλες προσθήκες.

Δ) Ο δ΄ τύπος κάτοψης αποτελείται από ένα μεγάλο ορθογώνιο χώρο τις περισσότερες φορές με κάποιες προσθήκες (μακρυνάρι με προσθήκες). Ο συγκεκριμένος τύπος είναι και ο πιο συνηθής και παρατηρείται και σε όλη την έκταση του οικισμού.

Ε) Ο τελευταίος τύπος κάτοψης είναι ο πύργος με προσθήκες. Πρόκειται για ένα ψηλό κεντρικό δωμάτιο τετράγωνης μορφής και δίπλα του χαμηλότερα δωμάτια – προσθήκες. Αν και δεν είναι ιδιαίτερα δημοφιλής αξίζει να σημειωθεί αφού είναι κάτι διαφορετικό και προσδίδει μια ξεχωριστή εικόνα στον χώρο. (Οι περιστερώνες επίσης αποτελούν αυτό το είδος κάτοψης)