Αγιος Ιωάννης (Β)

Πλατείες - Πλατώματα - Ελεύθεροι Χώροι

Στην καρδιά του χωριού βρίσκεται η κεντρική πλατεία, με την εκκλησία της Παναγίας και γύρω της κτήρια διαφόρων χρήσεων οι προσόψεις των οποίων καθορίζουν τα όριά της, όπως κατοικίες, το Κυβερνείο, καθώς και ένα τοπικό καφενείο. Βασικό στοιχείο της πλατείας είναι οι πλάτανοι οι οποίοι ρίχνουν την σκιά τους στην πλατεία και την καθιστούν χώρο στάσης των κατοίκων και των παραθεριστών. Από την πλατεία παρέχεται πλούσια θέα προς τα νότια και ανατολικά της γύρω περιοχής  και βρίσκεται με αρκετά μεγαλύτερο υψόμετρο από τον αρχικό πηρύνα του οικισμού. Η πλατεία επίσης προσεγγίζεται με επιμέρους δρομάκια για την ακρίβεια 3 από τις γύρω γειτονιές του οικισμού.Πρόκειται για πλάτωμα ενδιάμεσα σε έντονες υψομετρικές διαφορές δύο επιπέδων, του βόρειου και του νότιου μέρους του οικισμού.

Βεβαίως, άλλο ένα πλάτωμα που συναντάται βρίσκεται και στην εκκλησία του Προδρόμου. Οφείλεται σε φυσικό πλάτωμα του εδάφους και εν τέλει οδηγεί στις πηγές του οικισμού. Παρόλο που η αυλή της εκκλησίας είναι περιφραγμένη το πλάτωμα που οδηγεί στις πηγές φαίνεται να είναι συνδεδεμένο με την αυλή της εκκλησίας και να λειτουργεί ως νοηματική συνέχειά της. 

Γενικά, παρατηρείται ότι πλατώματα διαρθρώνονται γύρω από τις εκκλησίες του χωριού, πράγμα το οποίο συμβαίνει και στην μικρή πλατεία δευτερευούσης σημασίας στην είσοδο του χωριού γύρω από την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου.

Ένα πλάτωμα, το οποίο είναι εξίσου αξιοσημείωτο είναι το δασύλλιο "Κουτρί" το οποίο παρουσιάζει πλούσια φύτευση και αποτελεί το τελευταίο πλάτωμα που συναντάται προς την έξοδο του χωριού.