Αγιος Ιωάννης (Β)

Υλικότητες δρόμων

Χάρτης υλικοτήτων δρόμου του οικισμού.Χωμάτινος ανεπεξέργαστος δρόμος χωριού.Τοπικό μονοπάτι με πέτρινη πλακόστρωση.Πέτρινος δρόμος που ενώνεται με άσφαλτοστην βγαίνοντας από την πλατεία του χωριού.Ασφαλτοστρωμένη οδός του οιικισμού.

Τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των δρόμων στον Αγιάννη είναι η τοπική πέτρα η οποία διαμορφώνει τα πέτρινα μονοπότια του Αγιάννη κυρίως προς τον αρχικό πυρήνα του οικισμού, η άσφαλτος η οποία χρησιμοποιείται στους κεντρικούς δρόμους του χωριού έτσι ώστε να διευκολυνθεί η κυκλοφορία των αυτοκινήτων, και τέλος το χώμα καθώς πολλά δρομάκια στον Αγιάννη είναι ανεπεξέργαστα.