Τρικέρι

Χρήσεις Γης

Χάρτης Χρήσεων

Στο κομμάτι του οικισμού που μελετήσαμε υπήρχαν μόνο κατοικίες, σημαντικό μέρος των οποίων ήταν αρχοντικά. Ωστόσο στην κορυφή του οικισμού δεσπόζει η εκκλησία της Αγίας Τριάδας, που σηματοδότησε την αρχή δημιουργίας του. Παλιότερα υπήρχε ένα παντοπωλείο νοτιοανατολικά , που όμως σήμερα δε χρησιμοποιείται .