Τρικέρι

Κατάσταση Διατήρησης

Χάρτης Κατάστασης Διατήρησης

Κατά τη μελέτη της κατάστασης διατήρησης των κτιρίων, αυτά χωρίστηκαν σε τέσσερις κατηγορίες: τα ερείπια, τα κτίρια μέτρια κατάστασης, τα κτίρια καλής κατάστασης και τις οικοδομές. Στην κατηγορία της μέτριας κατάστασης κατατάχθηκαν κτήρια μη κατοικήσιμα λόγω εκτεταμένων φθορών. Από την άλλη στην κατηγορία καλής κατάστασης ανήκουν τα κατοικήσιμα κτήρια, τα οποία μπορεί να παρουσιάζουν ή όχι μικροφθορές. Την πλειοψηφία των κτιρίων αποτελούσαν τα κατοικήσιμα με μικροφθορές, ενώ παρατηρήθηκαν και αρκετά μέτριας κατάστασης. Τα ερείπια ηταν ελάχιστα. Ακόμα, οι νεότερες κατασκευές, οι οποίες εντοπίστηκαν αποτελούν μεμονωμένα παραδείγματα. Η κατηγοριοποίηση των φθορών που παρουσιάζουν τα κτήρια αυτά, η οποία έγινε με βάση το στοιχείο της κατασκευής το οποίο πλήττεται κάθε φορά, θα εξεταστεί στην ενότητα της παθολογίας των κτιρίων.