Τρικέρι

Βαθμός Αλλοίωσης

Χάρτης Αλλοιώσεων

Ο χάρτης των αλλοιώσεων δημιουργήθηκε με στόχο να καταγραφεί ο βαθμός επέμβασης στο χαρακτήρα του οικισμού σε σχέση με τον προγεννέστερο παραδοσιακό του χαρακτήρα. Η γενική εικόνα του οικισμού είναι οτι εχει αλλοιωθεί, αλλά σε μικρό βαθμό. Να σημειωθεί οτι το κομμάτι μελέτης μας περιλάβανε μεγάλο αριθμό αρχοντικών σπιτιών τα οποία, άλλα εγκαταλελειμένα, άλλα διατηρούνται στην αρχική τους κατάσταση είτε με επεμβάσεις που ανάλογα την έκταση τους αλλοιώνουν ή όχι τον χαρακτήρα του κτίσματος.

 

Βασικό κριτήριο για την καταγραφή μας είναι η αναστρεψιμότητα των επεμβάσεων. Αρχικά, καταγράψαμε τα κτίρια που διατηρούν την εικόνα της αρχικής τους μορφής ανεξάρτητα της κατάστασης διατήρησης. Ακολουθούν κτίσματα με μικρού βαθμού αναστρέψιμη αλλοίωση. Τα κτίρια αυτά εχουν αλλαγές στα κουφώματα τους χωρίς ομως να επηρεαστούν τα θυρώματα και επισκευές συντήρησης χωρίς αλλαγή της τυπολογίας τους, εναρμονισμένα στον παραδοσικό χαρακτήρα του οικισμού. Τα κτίρια με μικρή μη αναστρέψιμη αλλοίωση είναι αυτά στα οποία εχουν γίνει αλλαγές στο κέλυφος, αναγκαίες για την συνέχεια χρήσης και ζωής τους χωρίς, όμως, να επηρεαστεί σημαντικά ο χαρακτήρας τους. Μετά, τα κτίσματα που εχουν επεμβάσεις που αλλοιώνουν σημαντικά το χαρακτήρα και την εικόνα του κτιρίου είναι αυτά που σημειώνονται με μη αναστρέψιμη μεγάλου βαθμού αλλοίωση. Τέλος, καταγράψαμε τα νέα κτίσματα τα οποία ακολουθούν διαφορετικό δομικό σύστημα και  αρχιτεκτονική λογική.

Παρατηρούμε ότι ο πυρήνας των διατηρημένων κτισμάτων είναι γύρω απο την εκκλησία της Αγίας Τριάδας ενώ τα νεόδμητα σπίτια συγκεντρώνονται κατα μήκος του περιφερικού δρόμου που ορίζει τον τελευταίο δακτύλιο του οικισμού και παραλαμβάνει σχεδόν εξολοκλήρου την κίνηση του αυτοκινήτου.