Λεωνίδιο (Τμήμα Β -Σίος)

Πυκνότητα Νεόδμητων Κτηρίων

ΧΑΡΤΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΟΔΜΗΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

Η γειτονιά της Σίου, στο βορειοανατολικό τμήμα του Λεωνιδίου, χαρακτηρίζεται από μια πληθώρα  νεόδμητων κτιρίων, κυρίως μπετονένιων τύπου αθηναϊκής επαρχίας. Παρά το γεγονός ότι η συγκεκριμένη περιοχή διαθέτει αρκετά παραδοσιακά κτίσματα, η έντονη παρουσία των νοτερών οικημάτων επηρεάζει τη μορφολογία του οικισμού.

Παρατηρώντας τον χάρτη πυκνότητας, διαπιστώνουμε πως ο αριθμός των νεόδμητων κτιρίων αυξάνεται αισθητά στο βορειοανατολικό τμήμα της περιοχή, που βρίσκεται πιο κοντά σε αγροτικές καλλιέργειες και στην επαρχιακή οδό.

Στο βορειοδυτικό κομμάτι της Σίου, εντοπίζουμε λιγότερα νέα κτίσματα, που είναι ομαλώς κατανεμημένα μεταξύ των παραδοσιακών και διατηρημένων οικημάτων της περιοχής.

Αντίθετα, στο βορειοδυτικό τμήμα της περιοχής μελέτης μας υπάρχουν ελάχιστα νεόδμητα κτίρια, καθώς συνορεύει με τη γειτονιά της Στάη που περιλαμβάνει το παλαιότερο μέρος του Λεωνιδίου.

Συνολικά, η πυκνότητα των νεόδμητων κτιρίων φαίνεται να μειώνεται ομαλά από το δυτικότερο κομμάτι της προς το ιστορικό κέντρο του οικισμού.