Λεωνίδιο (Τμήμα Β -Σίος)

Δημόσιος Χώρος

ΚΑΛΝΤΕΡΙΜΙ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΠΙΝΑΚΩΝΚΟΛΩΝΕΣ ΔΕΗ

ΑΛΛΙΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ

Οι αλλοιώσεις στον δημόσιο χώρο αφορούν κυρίως τους δρόμους και τα μέρη συγκέντρωσης των κατοίκων και επισκεπτών του Λεωνιδίου. Σημαντικό είναι πως κατά το πέρασμα των ετών, έγινε διάνοιξη νέων δρόμων, ώστε να γίνει πιο εύκολη η πρόσβαση στον οικισμό και η μεταφορά προς άλλους οικισμούς, ενώ ταυτόχρονα αλλάζει και η υλικότητα κάνοντας δυνατή την χρήση μέσων όπως το αυτοκίνητο ή η μηχανή σε δρόμους που δεν ήταν.

Σε ότι αφορά τις πλατείες, οι οποίες ανέκαθεν αποτελούσαν σημεία συνεύρεσης, υπάρχουν μικρές αλλαγές, όπως η πλακόστρωσή τους ή η χρήση τους από καφετέριες και εστιατόρια. Αξιοσημείωτες είναι και οι ήπιες αλλοιώσεις στα πλατώματα, που αλλάζουν υλικό ή μορφή ή δημιουργούνται εξολοκλήρου νέα.

Εκτός από τα παραπάνω, σημειώνεται πως υπάρχουν πολλά στέγαστρα, κυρίως τέντες, στους δημόσιους χώρους, γεγονός το οποίο επιφέρει έναν ήπιο έως μέτριο βαθμό αλλοίωσης στον οικισμό.

Τέλος, η προσθήκη σημάνσεων στους δρόμους, λόγω της οδικής κυκλοφορίας που επικρατεί, αλλά και σημάνσεων που αφορούν τη διαφήμιση ενός τοπικού καταστήματος, αποτελούν ένα είδος αλλοίωσης που αξίζει να σημειωθεί, μαζί με την εγκατάσταση πινάκων και καλωδίων της ΔΕΗ.