Λεωνίδιο (Τμήμα Β -Σίος)

Συμπεράσματα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Ο οικισμός του Λεωνιδίου, έχει υποστεί ορισμένες αλλοιώσεις με το πέρας των ετών, γεγονός απόλυτα λογικό, καθώς πρόκειται για μια περιοχή με αρκετή ιστορία και έντονα κατοικήσιμη για πολλούς αιώνες. Ορισμένες αλλοιώσεις, είναι αρκετά ήπιες, ώστε δύσκολα τις παρατηρεί κάποιος που δεν εστιάζει στο θέμα αυτό. Ειδικότερα, η χρήση νέων εξοπλισμών και εγκαταστάσεων στις κατοικίες, όπως ο θερμοσίφωνας, είναι άμεσα συνυφασμένη με την εξέλιξη του οικισμού σύμφωνα με την εποχή. Επιπλέον, η αλλαγή στέγης ή η διάνοιξη κουφωμάτων, είδη αλλοιώσεων που συναντήθηκαν αρκετά στην περιοχή την οποία ερευνήσαμε, είναι επεμβάσεις χαρακτηριστικές. Ωστόσο, ο τρόπος που έγιναν ήταν αρκετά προσεκτικός και ευγενικός στις περισσότερες περιπτώσεις προς την ιστορία του Λεωνιδίου. Το ίδιο ισχύει και για τις τοιχοποιίες ή τις μάντρες. Γίνεται, λοιπόν, εύκολα αντιληπτό, πως τα κτήρια δύσκολα χάνουν το παραδοσιακό τους στοιχείο.

Αντίστοιχα, οι αλλοιώσεις του δημοσίου χώρου είναι αρκετές, δεν στοχεύουν, όμως, στην αλλαγή του ύφους της περιοχής. Η επίστρωση των δρόμων με τσιμέντο είναι βασική επέμβαση που φανερώνει την επιθυμία του Λεωνιδίου να ενωθεί και με άλλους οικισμούς, αλλά και να προσελκύσει κόσμο κάνοντας ευκολότερη την πρόσβασή τους. Επιπλέον, οι κολώνες και τα καλώδια της ΔΕΗ είναι χαρακτηριστικά της ανάγκης διαβίωσης και αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι οποιασδήποτε περιοχής, επαρχιακής ή μη. Συνεπώς, η αλλοίωση που επιφέρουν είναι αφενός μετρίου βαθμού, αφετέρου, όμως, εκσυγχρονίζει τον οικισμό χωρίς να του αφαιρεί την ιστορική του φύση.

Μέσα από την ανάπλαση του οικισμού, προέκυψαν ορισμένα στοιχεία που αφορούν άμεσα την αλλοίωση του. Ένα από αυτά είναι πως, όσο απομακρυνόμαστε από το κέντρο του Λεωνιδίου προς τον παραπόταμο, στην περιοχή την οποία μελετήσαμε, υπάρχει μεγάλος αριθμός νέων κατοικιών, που έχουν ως κύριο υλικό το μπετόν και το ύφος τους διαφέρει από την παραδοσιακή τυπολογία που υπάρχει στην υπόλοιπη περιοχή. Παρ’ όλα αυτά, το γεγονός πως τα κτήρια αυτά βρίσκονται εκτός της «καρδιάς» του Λεωνιδίου, αλλά είναι ταυτόχρονα κοντά σε αυτή, φανερώνει ότι, από τη μία, δεν επηρεάζεται η αντίληψη περί παραδοσιακού οικισμού και , από την άλλη, πρόκειται για μια περιοχή που δεν έχει πάψει να προσελκύει μόνιμους κατοίκους. Επομένως, πρόκειται για έναν οικισμό που δέχεται την εξέλιξη χωρίς να αποχωρίζεται τον χαρακτήρα του.

Το δεύτερο στοιχείο που προέκυψε κατά την ανάπλαση και εξέλιξη του Λεωνιδίου είναι πως σε πολλές κατοικίες και κυρίως στους ισόγειους χώρους, η ιδιωτική χρήση μετατράπηκε σε εμπορική. Αυτό, συνέβη κυρίως στον κύριο δρόμο του Λεωνιδίου και είναι ένας από τους λόγους που αποδεικνύεται η άμεση σχέση που έχει ο δημόσιος χώρος με τον ιδιωτικό.

Εν κατακλείδι, το Λεωνίδιο είναι ένας οικισμός ιδιαίτερος, με αρκετό ενδιαφέρον και πολλή ομορφιά. Αυτό οφείλεται τόσο στη γεωγραφική του θέση, όσο και στο φιλόξενο περιβάλλον και την ιστορία του. Το γεγονός, όμως, πως η ιστορία αυτή κάνει έντονη τη δυναμική της μέσα από τα κτήρια και τους γραφικούς δρόμους, δεν μπορεί παρά να μας βοηθήσει να καταλήξουμε στο συμπέρασμα πως οι αλλοιώσεις που έχει υποστεί το Λεωνίδιο είναι μεν υπαρκτές, ο παραδοσιακός χαρακτήρας, όμως, δεν έχει χαθεί.