Λεωνίδιο (Τμήμα Β -Σίος)

Ιδιωτικός Χώρος

ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΕΓΗΣΦΡΑΞΙΜΟ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣΔΙΑΝΟΙΞΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣΔΙΝΑΟΙΞΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΑΛΛΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥΔΙΑΝΟΙΞΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝΑΛΛΑΓΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΜΠΑΛΚΟΝΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ ΜΕ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΑΛΛΑΓΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΚΑΙ ΚΑΓΚΕΛΩΝΠΡΟΣΘΗΚΗ ΥΨΟΥΣΠΡΟΣΘΗΚΗ ΥΨΟΥΣΠΡΟΣΘΗΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ - ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ 1ΑΛΛΑΓΗ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΜΕ ΛΑΜΑΡΙΝΑ ΣΤΗΝ ΑΥΛΗΑΛΛΑΓΗ ΥΛΙΚΩΝΠΡΟΣΘΗΚΑ - ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΓΚΕΛΩΝ ΣΤΟ ΧΑΓΙΑΤΙΚΑΜΙΝΑΔΑΚΑΛΥΨΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ ΜΕ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ, ΑΛΛΑΓΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ, ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΕΡΑΙΑΣ ΚΑΙ ΜΠΑΛΚΟΝΙΟΥΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΓΚΈΛΩΝΑΛΛΑΓΗ ΥΛΙΚΩΝ ΧΑΓΙΑΤΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΓΚΕΛΩΝ ΜΑΝΤΡΑΣ

ΑΛΛΙΩΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

Οι αλλοιώσεις στον ιδιωτικό χώρο αφορούν κυρίως μέλη των κτηρίων, τα οποία κατά το πέρας των χρόνων καταπονούνται από τα καιρικά φαινόμενα ή αποτελούνται από υλικά χαμηλής αντοχής. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αλλοίωσης αποτελούν οι στέγες, καθώς πρόκειται για κομμάτι του σπιτιού που προφυλάσσει το εσωτερικό του από βροχή, υγρασία, χιόνι, κρύο, ηλιακή ακτινοβολία κλπ. Η συντήρηση, αλλαγή ή επισκευή μιας στέγης είναι αναγκαία για την εξασφάλιση προστασίας. Οι αλλοιώσεις που έχουν υποστεί οι στέγες του οικισμού, είναι πολλές, αλλά όχι έντονες.

Σημαντικές επίσης είναι οι αλλοιώσεις στα κουφώματα και τις τοιχοποιίες. Στο Λεωνίδιο, παρατηρείται αρκετά το φαινόμενο φραγής παραθύρων και άλλων παλιών ανοιγμάτων και η διάνοιξη νέων. Επιπλέον, παρατηρείται συχνά η αλλαγή στο υλικό του κουφώματος, καθώς χρησιμοποιούνται πιο σύγχρονα υλικά και σε κάποια κτήρια η διαφορά είναι εμφανής. Το ίδιο συχνά, βλέπουμε την επικάλυψη των τοιχοποιιών με επιχρίσματα, τα οποία καλύπτουν το υλικό που είναι δομημένο το κτήριο, στις περισσότερες περιπτώσεις, όμως, παραμένει το ανάγλυφό του.

Από τις βασικότερες και πιο έντονες αλλοιώσεις του οικισμού είναι οι προσθήκες. Τόσο η προσθήκη ύψους σε έναν όροφο ή η δημιουργία νέου, όσο το κτίσιμο ενός επιπλέον, καινούριου χώρου, η προσθήκη μπαλκονιού, αλλά και η προσθήκη νέου στεγάστρου, αποτελούν επεμβάσεις που αλλάζουν αρκετά την ομοιομορφία του οικισμού, τις τυπολογίες των κτηρίων, καθώς επίσης και τον οικοδομικό χαρακτήρα.

Εξίσου έντονη είναι η αλλοίωση στα χαγιάτια. Υπάρχει σε μεγάλο βαθμό η αλλαγή υλικού, η οποία διαφοροποιεί εντελώς τον χαρακτήρα του κτηρίου και δεν λαμβάνεται υπόψιν η ιστορικότητά του. Οι μάντρες από την άλλη, προκαλούν μικρή αλλοίωση, καθώς πρόκειται για αλλαγές που αφορούν κυρίως τη συντήρησή τους.

Τέλος, οι προσθήκες εγκαταστάσεων, όπως θερμοσίφωνες και ηλεκτρικοί πίνακες, φανερώνουν την εξέλιξη του οικισμού και την ανάγκη για σύγχρονες εφευρέσεις, ωστόσο η αλλοίωση που προκαλούν είναι ήπια.