Λεωνίδιο (Τμήμα Α -Στάη)

Βάση Δεδομένων

Αυτή η βάση δημιουργήθηκε με σκοπό να καταγράψει τα βασικά στοιχεία κάθε κτηρίου στην περιοχή Στάη του Λεωνιδίου (χρήση/ αρ. ορόφων/ τυπολογία κτηρίου/ κατάσταση κτηρίου/ βαθμός αλοίωσης/ είδος στέγης/ είδος κεραμιδιών/ ύπαρξη αυλής και αυλόπορτας/ υλικότητα κουφωμάτων) έχοντας δώσει στο κάθε κτήριο έναν κωδικό στον παραπάνω χάρτη ονοματολογίας. Σε ένα μεγάλο μέρος των κτηρίων στην βάση παρουσιάζονται και αντιπροσωπευτικές τους φωτογραφίες.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ:

  1. Εντοπίστε στον χάρτη ονοματολογίας το κτήριο και τον κωδικό του.
  2. Εισέλθετε στον παρακάτω σύνδεσμο:
     https://c2abp119.caspio.com/dp/cff2800074c2f546f7d348e5aaa0
  3. Καταγράψτε στη νέα σελίδα στην μπάρα αναζήτησης τον κωδικό.
     

Προσοχή!
Ο Κωδικος πρέπει να είναι με αγγλικούς χαρακτήρες και ανάμεσά τους να έχουν παύλα.

             π.χ A4-01 και όχι Α4_01 όπως αναγράφονται στο χάρτη.

Χάρτης Ονοματολογίας
Τμήμα 1
Τμήμα 2
Τμήμα 3
Excel 1
Excel 1
Excel 2
Excel 2
Excel 3
Excel 3
Excel 4
Excel 4
Excel 5
Excel 5
Excel 6
Excel 6
Excel 7
Excel 7
Excel 8
Excel 8
Excel 9
Excel 9
Excel 10
Excel 10