Λεωνίδιο (Τμήμα Α -Στάη)

Λεωνίδιο (Τμήμα Α -Στάη)
Ακαδημαϊκό Έτος: 
2019-20
Σπουδαστές: 
Ανδρέου Γεώργιος
Ζαχαρίου Γρηγόρης
Καζαμίας Αλέξανδρος
Κούτσικος Παντελής
Κυριάκου Κωνσταντίνος
Μπουλουγούρης Κωνσταντίνος
Πίρουλα Γοδόυ Ερρίκος Στέφανος
Πουλοπούλου Λεμονιά (Λένια)
Χαλούτση Μαρία
Χασάνης Άρης
Karpinski Robert
Διδάσκοντες: 
Κωνσταντινίδου Έλενα
Μικρού Τίνα
Βασιλαρά Αρχοντούλα