Λεωνίδιο (Τμήμα Α -Στάη)

Δίκτυο Δρόμων

Κύριες Οδικές Αρτηρίες

 

  • Παραποτάμιος πλακόστρωτος επαρχιακός δρόμος Λεωνιδίου – Κοσμά, μεγάλου πλάτους και με δενδροφύτευση αριστερά και δεξιά.
  • Δύο κύριοι ασφαλτόστρωτοι δρόμοι που διασχίζουν το Στάη από το κέντρο στα άκρα του σε διαφορετικά ύψη αλλά παράλληλα στις ισοϋψείς καμπύλες. Ο ένας ενώνεται με τον επαρχιακό δρόμο προς Κοσμά ενώ ο άλλος συνεχίζει προς τον κοκκινόβραχο. Στο κέντρο της Κωμόπολης οι δύο αυτοί κεντρικοί δρόμοι ενώνονται και συνεχίζουν ως ο επαρχιακός δρόμος Λεωνιδίου - Άστρους ο οποίος διασχίζει το υπόλοιπο κομμάτι του Λεωνιδίου.
  • Παράλληλα στον επαρχιακό δρόμο Λεωνιδίου – Άστρους αλλά στην απέναντί όχθη του ποταμού, στο Κοίλασο, εκτίνετε η επαρχιακή οδός Λεωνιδίου – Πελετάς η οποία εισερχόμενη στον οικισμό σπάει σε 2 σκέλη το ένα εκ τον οποίο καταλήγει στην μονή Αγίου Νικόλαου Σίντζας.

Οι δύο αυτοί επαρχιακοί δρόμοι ενώνονται με μια κάθετη πλακόστρωτη οδό η οποία διασχίζει τον ξεροπόταμο. Υπάρχουν ακόμα 2 γέφυρες οι οποίες συνδέουν τον Παραποτάμιο στην Βόρια πλευρά με την Νότια.

Οι Κύριες Οδικές Αρτηρίες είναι διπλής κατεύθυνσης αλλά το πλάτος των δρόμων δεν είναι ικανοποιητικό όσο απομακρυνόμαστε από το κέντρο με αποτέλεσμα αρκετές φορές οχήματα κινούμενα με διαφορετική κατεύθυνση να εμποδίζουν το ένα το άλλο.

 

Συλλεκτήρια Οδός

Οι συλλεκτήριοι οδοί, στο μεγαλύτερο τους ποσοστό από τσιμέντο, είναι κυρίως κάθετοι στις ισοϋψείς καμπύλες, άλλοι ενώνουν τους κεντρικούς δρόμους ή είναι επέκταση αυτών και άλλοι απλά οδηγούν προς τα ψηλότερα ή απόμερα  σημεία του οικισμού. Οι δρόμοι αυτοί όσο απομακρύνεται κανείς από τον ποταμό έχουν συνήθως έντονη κλίση λόγω της μορφολογίας του εδάφους. Σε μεγάλο κομμάτι στο κέντρο του Οικισμού, στην παλιά γειτονιά αλλά και σε αρκετές από τις απολήξεις των δρόμων αυτών η προσβασιμότητα για οχήματα είναι περιορισμένη.

 

Πεζόδρομοι – Καλντερίμια

Αρκετοί πεζόδρομοι εκτείνονται και διακλαδώνονται εντός του Οικισμού, πολλοί εκ τον οποίων αρκετά στενοί ανάμεσα σε κατοικίες, με έντονη κλίση και άλλοτε με κλίμακες στα ψηλότερα σημεία. Περισσότεροι βρίσκονται στην περιοχή Σία και Κοίλασο του Λεωνιδίου, μακριά από το κέντρο.

Στην πλειονότητα των Πεζόδρομων σήμερα έχουν γίνει παρεμβάσεις με την επίστρωση τσιμέντου καθόλα το μήκος και πλάτος τους κρύβοντας έτσι την παλιά λιθόστρωση. Λιθόστρωτα κομμάτια σώζονται σήμερα μόνο σε απομονωμένα σημεία.

Εκτός από τους πεζόδρομους υπάρχει ελλιπής έως και καμία ύπαρξη πεζοδρόμησης σε άλλους κύριους η δευτερεύοντες δρόμους εκτός από τον κεντρικό παραποτάμιο δρόμο.

 

Χωματόδρομοι

Χωματόδρομοι εντοπίζονται κυρίως στα απόμερα κομμάτια του οικισμού ή σε μεγάλα ύψη, στενά και δύσβατα, είτε για πρόσβαση σε ιδιωτικές παλιές κατοικίες είτε σε γεωργικές εκτάσεις.

Όσο απομακρυνόμαστε από τους κεντρικούς δρόμους η πρόσβαση των οχημάτων γίνεται όλο και πιο δύσκολη είτε λόγω της κλίσης του εδάφους είτε λόγο του πλάτους των δρόμων. Όσοι έχουν στην κατοχή τους μηχανάκι βρίσκονται σε πιο ευνοϊκή θέση.

Γενικός χάρτης κυκλοφορίας
Γενικός χάρτης υλικότητας δρόμων
Χάρτης προσβασιμότητας
Σχέση δρόμου και κτισμάτων
Σχέση δρόμου και κτισμάτων
Σχέση δρόμου και κτισμάτων
Σχέση δρόμου και κτισμάτων
Σχέση δρόμου και κτισάτων
Σχέση δρόμου και κτισάτων
Σχέση δρόμου και κτισμάτων
Σχέση δρόμου και κτισμάτων
Σχέση ανθρώπου και κτισμάτων
Σχέση ανθρώπου και κτισμάτων
Σχέση ανθρώπου και κτισμάτων
Σχέση ανθρώπου και κτισμάτων
Σχέση ανθρώπου και κτισμάτων
Σχέση ανθρώπου και κτισμάτων
Παραποτάμιος δρόμος
Παραποτάμιος δρόμος
Πλακόστρωτος δρόμος
Πλακόστρωτος δρόμος
Στενό δρομάκι
Στενό δρομάκι
Στενό δρομάκι ανάμεσα σε κατοικίες
Στενό δρομάκι ανάμεσα σε κατοικίες