Λεωνίδιο (Τμήμα Α -Στάη)

Αξονομετρικό Κτηρίου Ε3_05