Λεωνίδιο (Τμήμα Α -Στάη)

Σπουδαστική Ομάδα & Ευχαριστίες

Ως σπουδαστική ομάδα εκφράζουμε τις θερμές μας ευχαριστίες στη διδακτική ομάδα του μαθήματος για τη βοήθεια που μας προσέφερε αλλά και για τη συμβολή της στην υλοποίηση της παρούσας εργασίας, ενώ δεν θα μπορούσαμε να παραλείψουμε απο αυτο το κομμάτι ενα σημαντικό παράγοντα που δεν είναι άλλος απο τους κατοίκους του ίδιου του Λεωνιδίου αλλά και το δημοτικό συμβούλιο, οι οποίοι μας φιλοξένησαν, μας φίλεψαν και μας άνοιξαν τις καρδίες τους. Έτσι, με τη συνεχή συνεργασία τους συνέβαλαν είτε με άμεσο είτε με έμεσο τρόπο στην εργασία αυτή. Τέλος θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τη φωτογράφο Χριστίνα Πίρουλα Γοδόϋ για την οργάνωση και την επιμέλεια της φωτογράφισης της σπουδαστικής ομάδας.

 

Σπουδαστική Ομάδα
Σπουδαστική Ομάδα