Λεωνίδιο (Τμήμα Α -Στάη)

Πηγές

Βιβλιογραφία

Αργύρης Πετρονώτης, «Ελληνική Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική ΑΡΚΑΔΙΑ», εκδόσεις «ΜΕΛΙΣΣΑ», Δεκέμβριος 1986

Δημήτρης Φιλιππίδης, «Ελληνική Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική ΚΥΝΟΥΡΙΑ», εκδόσεις «ΜΕΛΙΣΣΑ», Δεκέμβριος 1985

Γεωργία Δάβου, Πτυχιακή Εργασία « ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΥΡΓΟΣΠΙΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΝΟΥΡΙΑ ΣΕ ΞΕΝΩΝΑ», Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Σχολή Μηχανικών, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Δεκέμβριο 2018

 

Διαδικτυακές Πηγές

«ΛΕΩΝΙΔΙΟ»,

[http://1lyk-tripol.ark.sch.gr/autosch/joomla15/images/2%20.pdf]

«ΑΞΙΟΛΟΓΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ & τα μορφολογικά τους στοιχεία»,

 [http://1lyk-tripol.ark.sch.gr/autosch/joomla15/images/3%20.pdf]

«Ο ΣΕΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ», Θεσσαλονίκη, Ιανουάριος 2008, [http://www.itsak.gr/uploads/news/earthquake_reports/Leonidio_2008.pdf]