Τρικέρι

Τρόποι Σύνθεσης Κτισμάτων

Τα παραπάνω σκίτσα επιχειρούν να αποδόσουν το καθένα με τη διαφορετική του ματιά τους τρόπους σύνθεσης των κτισμάτων του οικισμού τόσο ωσ σύνολο όσο και μεμονωμένα. Καθώς το χωριό αναπτύσσεται με την μορφή της περίκεντρης οικιστικής ενότητας δημιουργούνται ομόκεντροι δακτύλιοι γύρω απο την εκκλησία της Αγ. Τριάδας. Η μορφή των κατοικιών κι οι επιμέρους οικιστικές ενότητες που αυτές δημιουργούν φανερώνουν μια σύνθετη αλληλεπίδραση πολλών παραγόντων. Οι παράγοντες αυτοί αφορούν ιστορικές συνθήκες, οικονομικές δραστηριότητες κοινωνικοπολιτικά δρόμενα αλλά και από τη θρησκεία,το κλίμα και την γεωμορφολογία του τόπου. Η ανάπτυξη του χωριού αφομοιώνει όλα τα παραπάνω και ουσιαστικά μ’αυτό τον τρόπο καθορίζονται οι διαφορετικοι χαρακτήρες κάθε οικιστικής ενότητας. 

Στη συγκεκριμένη περιοχή μελέτης φαίνεται πως ήταν τόπος κατοικίας κυρίως ευκατάστατων κατοίκων αφού συναντάμε μεγάλο αριθμό αρχοντικών και κατοικιών πιο εξεζητημένων κατασκευών την Πηλειορείτικης αρχιτεκτονικής.  Ποικοιλία υλικών και κατασκευαστικων μεθόδων, κτίσματα με όροφο και χαγιάτι εναλλάσονται με κτίσματα που έχουν υποστεί μεγάλες φθορές και επεμβάσεις με το χρόνο αλλα διακρίνει εύκολα κανείς την επιμελημένη κατασκευή. Δεν διακρίνουμε επιμέρους ενότητες στη συγκεκριμένη περιοχή μελέτης, ενώ ακομη και οι κάτοικοι φαίνεται να την αντιλαμβάνονται σαν μια ενιαία γειτονιά. 

Κατα συνέπεια, όπως φαίνεται κι απο τα σκίτσα και τα αναπτύγματα των δρόμων, το μέσο ύψος των κτιρίων δεν ξεπερνά τα 9 μέτρα, τα κτίσματα έχουν κατα μέσο όρο 1 όροφο(αφού τα περισσότερα έχασαν το χαγιάτι τους μετά τους σεισμούς της δεκαετίας του ’80) ακολουθούν την φυσική κλίση του εδάφους ενώ οι δακτύλιοι που το συγκροτούν δεν διαμορφώνονται απο ενιαία συνεχή μέτωπα αλλα κατα κύριο λόγω απο μια σχεδόν άναρχη δόμηση η οποία όμως σε πρώτο επίπεδο διαμόρφωθηκε στα πρότυπα της πόλης- οχυρού κάστρου. Είναι έντονη η παρουσία πρασίνου τόσο λόγω των ιδιοτικών αυλών οσο και λόγω της φυσικής βλάστισης που δεν παρεμποδίζεται. Ο χαρακτήρας της περιοχής είναι ενιαίος και ιδιαίτερος. Έχει διατηρηθεί και παρουσιάζει ακόμη και σήμερα ποικιλία εναλλαγών σε υφές και χρώματα, αρμονικό συνδιασμό της βλάστισης με τη θέα στη θάλασσα και ισορροπημένες εναλλαγές κανού και πλήρους.