Λαγκάδια (Τμήμα Γ)

Aντιπροσωπευτικοί τύποι - Αρχιτεκτονικά στοιχεία - Συγκριτικοί πίνακες

Στον οικισμό των Λαγκαδίων παρατηρούμε τους εξής τύπους κτιρίων :

  • Μακρόστενο πέτρινο κτίσμα (κλασικό μακρινάρι) το οποίο χαρακτηρίζεται ανάλογα με τη σχέση που έχει η στενή πλευρά του με την κλίση του εδάφους, ως πλατυμέτωπο όταν αυτή είναι παράλληλη στις υψομετρικές γραμμές (μορφή που προσαρμόζεται με ευκολία στις εδαφικές συνθήκες) και ως  στενομέτωπο όταν η στενή πλευρά είναι κάθετη στην κλίση του εδάφους (παράδειγμα σπανιότερο στον οικισμό, και με εφαρμογές κυρίως στον κεντρικό δρόμο  σε εμπορικής  χρήσης κτίσματα που χρειάζονταν τη μακρά πλευρά  στο δρόμο με μεγάλα ανοίγματα για να εκθέτουν τα προϊόντα τους). 
  • Κτίσμα τετραγωνικής κάτοψης, οι πλευρές του οποίου πλησιάζουν την αναλογία 1:1. Είναι παράδειγμα σπανιότερο για τον οικισμό. Όταν συνδυάζεται με ύψος περισσότερων ορόφων ή και διαφοροποιήσεις λόγω των υψομετρικών παίρνει  τη μορφή πύργου (χαρακτηριστικό παράδειγμα κτίριο 9)
  • Κτίσμα κάτοψης σχήματος Γ, που συντίθεται από δύο πρισματικούς κανονικούς όγκους, το τυπικό μακρινάρι και ένα μονόχωρο τετράγωνο. Ο τύπος αυτός συναντάται κυρίως σε περιπτώσεις ομαλού αναγλύφου του εδάφους, σε διαφορετική περίπτωση η διαφοροποίηση γίνεται με την περικλειόμενη από το Γ αυλή στην υψηλότερη στάθμη (χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το κτίριο 10) .

Από άποψη εσωτερικής διάταξης τα μακρινάρια παρουσιάζουν κυρίως δίχωρη και τρίχωρη διάρθρωση, ενώ σπανιότερα είναι τα παραδείγματα τετράχωρης ή μονόχωρης κάτοψης, καθώς οι συνήθεις διαστάσεις των δύο πλευρών των κτισμάτων τέτοιου τύπου ευνοούσαν το διαχωρισμό σε 2 ή 3 χώρους.Η είσοδος στα μακρινάρια γίνεται είτε από την μέση της μεγάλης πλευράς οπότε και ευνοείτε η τρίχωρη διάρθρωση της κάτοψης είτε από τη μικρή πλευρά όπου οι χώροι στην κάτοψη αναπτύσσονται διαδοχικά.Οι υπόγειοι και ημιυπόγειοι χώροι  χρησιμοποιούνται κυρίως  ως αποθήκες ( για τρόφιμα , προϊόντα ή ακόμα και για γεωργικά εργαλεία ) κελάρια, ενώ τυπολογικά σημειώνουμε τις θολωτές κατασκευής στήριξης των επικείμενων επιπέδων. Επίσης στους ημιυπόγειους  χώρους συναντάμε συχνά μικρό στάβλο για τα ζώα.