Λεωνίδιο (Τμήμα Β -Σίος)

Εγκάρσιες Τομές Δρόμων

 ΕΓΚΑΡΣΙΕΣ ΤΟΜΕΣ ΔΡΟΜΩΝ

Το πλάτος του δρόμου εξαρτάται από την κατηγορία στην οποία ανήκει ( οι κύριοι δρόμοι είναι οι πλατύτεροι).

 Έντονη διαφορά πλάτους μεταξύ των δρόμων ( από 1,5m στα 7m).

Τα κτίρια δεν είναι τόσο ψηλά σε σύγκριση με το πλάτος των δρόμων ( βρίσκονται σε αναλογία από 1:1 έως 1:3).

Πολλά κτίρια βρίσκονται στα όρια των δρόμων, με αποτέλεσμα κάποια στιγμή τμήμα τους να συγχωνεύεται με τους μαντρότοιχους .( τομή Β)

Για να γίνει πιο εύκολη η στροφή στους στενούς δαιδαλώδεις δρόμους αφαιρέθηκε από τις γωνίες των κτιρίων κομμάτι σε σχήμα καμπύλο.( τομή G)

Στα βόρια στο παλιό κομμάτι του Λεωνιδίου η απόσταση μεταξύ των κτιρίων είναι μικρότερη με αποτέλεσμα να φαίνονται ψηλότερα.( τομή F)