Λαγκάδια (Τμήμα Β)

Κτήριο Α1

 

Κάτοψη σε σχήμα Γ όμως όχι από τον αρχικό του σχεδιασμό. Το Γ προκύπτει από 2 τοποθετημένα ορθογώνια σε τομή ενω στο ανατολικότερο έχει γίνει και ύστερη προσθήκη. Όλα τοποθετούνται κάτω από την ίδια ίσως μεταγενέστερη στέγη. Οι ανάλογίες των επιμέρους μονόχωρων είναι η τυπική 1 προς 2 που συναντάται στα Λαγκάδια.
Πρόκειται για ιδιαίτερα μεγάλο σύνολο με όψη στον κεντρικό δρόμο από τον οποίο ξεκινάει σκάλα που οδηγεί στην δυτική αυλή του απ’ όπου γίνεται και η είσοδος. Διατηρείται ο νότιος ξύλινος εξώστης σε μεγάλο ύψος πάνω από τον κεντρικό δρόμο.
Πρόσοψη
Πρόσοψη
Στάθμη +1
Στάθμη +1
Στάθμη  0
Στάθμη 0
Τομή
Τομή