Λαγκάδια (Τμήμα Β)

Αξονομετρική Τομή Παραδοσιακής Κατοικίας