Λαγκάδια (Τμήμα Β)

Κτίσματα μελέτης

Όπως παρατηρήθηκε και σε προηγούμενο χάρτη, οι δρόμοι στο χωριό των Λαγκαδίων και σε ανάλογους οικισμούς χωρίζονται σε κύριους, κεντρικούς, παράλληλους στις υψομετρικές καμπύλες για τις μεγάλες αποστάσεις και σε μικρά κλιμακωτά μονοπάτια για την εισχώρηση στο εσωτερικό των οικιστικών συνόλων. Με αυτή την οργάνωση στο μυαλό αποφασίσαμε και εμείς να χαρτογραφήσουμε την περιοχή και να αριθμήσουμε τα κτήρια με αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον κατά την πρώτη μας επαφή με το τμήμα αυτό του χωριού. Ξεκινώντας από τον κεντρικό εμπορικό δρόμο, οπου συναντήσαμε πολλές μικτές χρήσεις (κατοικία και κατάστημα) ακολουθήσαμε τη ροή των μονοπατιών αλλάζοντας ονομασία όταν αυτα διακλαδίζονταν ή κατέληγαν σε ιδιωτική αυλή. Η φαινομενικά δαιδαλώδης πορεία απορρέει από την δυναμική επέκταση του χωριού και την ανάγκη διασύνδεσης όλων των κτισμάτων, έτσι λοιπόν δεν δυσκολευτήκαμε να ορίσουμε μια κυκλική πορεία με την οποία να διασχίζουμε όλα τα επιθυμητά σύνολα και να καταλήγουμε ξανά στον εμπορικό δρόμο. Εν τέλει ο διαχωρισμός των μονοπατιών απεδείχθη πλασματικός καθώς αποτελούν στοιχεία ενός απολύτως λογικού και συνεκτικού δικτύου συνδέσεων.

Περιοχή Αποτύπωσης
Περιοχή Αποτύπωσης
Χαρακτηρισμός μονοπατιών και αποτυπωμένων κτηρίων
Χαρακτηρισμός μονοπατιών και αποτυπωμένων κτηρίων