Λαγκάδια (Τμήμα Β)

Υφιστάμενο Νομοθετικό Πλαίσιο

    Ο οικισμός των Λαγκαδίων έχει αναγνωριστει επίσημα ως παραδοσιακός οικισμός. ΦΕΚ 594/Δ/13-11-78 (όροι δόμησης)

    Η οικία των Δεληγιανναίων και ο ναος του Αγίου Ιωάννη έχουν επίσης αναγνωσιστεί ως παραδοσιακά, διατηρητέα κτίσματα, λόγω της ιστορικής και αρχιτεκτονικης τους αξίας.  ΦΕΚ 281/Β/29-12-56 και 35/Β/2-2-62,  ΦΕΚ271/Β/18-5-82 αντίστοιχα.