Παλαιοχώρι

Παλαιοχώρι
Ακαδημαϊκό Έτος: 
2019-20
Σπουδαστές: 
Γκικαπέππας Άρης
Γκούμα Μαρία-Ευθυμία
Γουρνάς Κωνσταντίνος
Λάμπρου Μαρία-Ειρήνη
Μαχαιριώτη Άννα
Μούσα Παναγιώτα
Πετσίνης Αθανάσιος
Τσολιά Μαρία-Ιωάννα
Χούλη Ευαγγελία
Χριστοφόρου Γεώργιος
Geoffray Helin
Le Gal Theo
Διδάσκοντες: 
Τσακανίκα Ελευθερία
Μπαλοδήμου Μαρία
Βασιλαρά Αρχοντούλα