Λαγκάδια (Τμήμα Β)

Πλατείες - Πλατώματα - Ελεύθεροι Χώροι

Στην εξεταζόμενη περιοχή δεν υπάρχει κάποια αξιοσημείωτη πλατεία ή ελεύθερος χώρος πέρα από τους δρόμους που συνδέουν τις ιδιοκτησίες μεταξύ τους με εξαίρεση ίσως το κοντινό πλάτωμα όπου είναι χτισμένη η εκκλησία του Αγ.Γεωργίου, η οποία αποτελεί έναν πυρήνα γύρω από τον οποίο αναπτύσσεται μια περιοχή κατοικίας. Γενικά στα Λαγκάδια τα πλατώματα είναι λιγοστά ενώ η κεντρική πλατεία είναι αρκετά μακρόστενη και βρίσκεται δίπλα στον κεντρικό δρόμο κυκλοφορίας.

Ο Αγ. Γεώργιος δεσπόζει στο λόφο
Ο Αγ. Γεώργιος δεσπόζει στο λόφο