Λαγκάδια (Τμήμα Β)

Δίκτυο Δρόμων

Στο χάρτη απεικονίζονται οι ποιότητες δρόμων που συναντώνται στην περιοχή.

Ο οικισμός αποτελείται από τρια είδη δρόμων. Υπάρχουν οι ασφαλτοστρωμένοι οι οποιοί ενώνουν τα Λαγκάδια με τους άλλους οικισμούς της περιοχής, οι λιθόστρωτοι που δέχονται κίνηση οχημάτων και πεζών και οι στενοί δρομίσκοι για την κυκλοφορία των πεζών (ιδιαίτερα τα ανηφορικά στενά που είναι συνήθως κλιμακωτές οδοί). Σύνηθες φαινόμενο αποτελεί η υποχώρηση  και η διαμόρφωση των γωνιών των κτιρίων στα σταυροδρόμια για την κυκλοφορία των μεγάλων ζώων.