Λαγκάδια (Τμήμα Β)

Λαγκάδια (Τμήμα Β)
Ακαδημαϊκό Έτος: 
2013-2014
Σπουδαστές: 
Ηλιάκη Βαρβάρα
Καραγεώργος Πέτρος
Κυριακοπούλου Ιωάννα
Λεοντάρη Ελένη
Μαροπούλου Αικατερίνη-Καλλιόπη
Παπαευαγγέλου Ελένη
Παπαρόδου Μαργαρίτα – Αικατερίνη
Τζούκας Παναγιώτης
Τσιρλιγκάνης Θωμάς
Διδάσκοντες: 
Κωνσταντινίδου Έλενα
Αλεξάνδρου Ελένη
Τσακανίκα Ελευθερία