Λαγκάδια (Τμήμα Β)

Γενική Εικόνα - Σχέση με το Φυσικό Περιβάλλον

Η πρόσβαση στον κάτω ΜαχαλάΤοπική βλάστηση

Τα Λαγκάδια είναι χτισμένα αμφιθεατρικά σε πλαγιά μεγάλης κλίσης βορειοδυτικά του Μαινάλου και είναι στραμμένα προς το νότο, ενώ παράλληλα λόγω της τοποθέτησής τους, αυτοπροστατεύονται απο το βορρά.  Τα κτίρια αξιοποιώντας την κλίση και τον καλό προσανατολισμό τείνουν να έχουν αυξημένο αριθμό ορόφων προς τη χαράδρα και μικρότερο προς το βορρά.

 Ο οικισμός χωρίζεται από τον εθνικό δρόμο σε πάνω και κάτω Μαχαλά και διασχίζεται από τρια ρέματα. Η φυσιογνωμία του κάτω Μαχαλα καθορίζεται  από το έυφορο έδαφος που οφείλεται στην θέση του, πάνω στην ρεματιά. Αντίθετα με τον πάνω Μαχαλά, ο οποίος βρίσκεται σε βραχώδες έδαφος με εντονότερη κλίση.

Ο πλούσιος υδροφόρος ορίζοντας, το ψυχρό κλίμα και ο νότιος προσανατολισμός ευνοούν την έντονη και ποικίλη βλάστηση με αποτέλεσμα να συνυπάρχουν έλατα, πεύκα, κυπαρίσσια, πλατάνια και διαφόρων ειδών θάμνοι. Η εικόνα του χωριού μεταβάλλεται κατά τόπους από τη διαφορετική ανάπτυξη της βλάστησης προβάλλοντας ή κρύβοντας το κτισμένο περιβάλλον. Η χρήση φυσικών τοπικών υλικών δόμησης, ασβεστόλιθου και μαύρου λίθου από τα νταμάρια της περιοχής, συμβάλλει στην άρτια ένταξη του οικισμού στο φυσικό περιβάλλον.