Λαγκάδια (Τμήμα Β)

Ιδιωτικοί Ελεύθεροι Χώροι - Αυλές

Στον κεντρικό δρόμο του οικισμού τα κτήρια παρουσιάζουν ενιαίο μέτωπο ως προς την οικοδομική γραμμή, ενώ στο εσωτερικό του οικισμού συχνά παρατηρείται η οπισθοχώρηση των κτηρίων, για την δημιουργία αυλών χωρίς σαφή όρια από το δημόσιο. Λόγω της έντονης κλίσης του εδάφους η εκτόνωση της κατοικίας εκτονώνεται σε πολλαπλά επίπεδα.